KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

 

JADŁOSPIS 18.01.2021 - 22.01.2021

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Godziny od-do


Rodzaj zabaw, zajęć

 6:00-8:00

Schodzenia się dzieci. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dowolne w/g pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

8:00-9:00

Zabawy i zajęcia rozwijające aktywność ruchową. Zabawy i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe.

ŚNIADANIE -doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku-dbałość o zdrowie.

9:00-9:40

 

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne z podstawą programową.

 

9:40-11:30

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zestawy zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych. Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne na powietrzu, zajęcia ruchowe, zabawy: tropiące, badawcze, spacery wycieczki-poznawanie środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:30-13:00

 

Prace porządkowe. Przygotowanie do obiadu-czynności higieniczne i samoobsługowe.

OBIAD-prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Relaksacja-zabawy relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia. Odpoczynek.

13:00-16:00

Praca indywidualna, zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze i kompensacyjne diagnoza, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe.
Przygotowanie do podwieczorku.(czynności samoobsługowe zabiegi higieniczne).


PODWIECZOREK-kulturalne spożywanie posiłku.

Zabawy dowolne, tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Gry i zabawy sportowe.

16:00-18:00

 

Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe. Zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy indywidualne.

 

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 

Zajęcia muzyczno-taneczne-1x w tyg.

Zajęcia z języka angielskiego w godz.8.00-13.00

Religia w grupach dzieci starszych

 


Uwaga: Nauczyciele kończący pracę o określonej godzinie, 
wychodząc z przedszkola oddają dzieci pod opiekę koleżance, 
która kontynuuje pracę.
W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest 
powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych)
o zaistniałym fakcie.
W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych), 
nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę.
Po upływie tego czasu informuje dyrektora, który podejmuje decyzję 
o powiadomieniu komisariatu policji o niemożliwości 
skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).