Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

 


Godziny od-do


Rodzaj zabaw, zajęć

 6:00-8:00

Schodzenia się dzieci. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dowolne wg pomysłów dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

8:00-9:00

Zabawy i zajęcia rozwijające aktywność ruchową. Zabawy i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, samoobsługowe, porządkowe.

Śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku-dbałość o zdrowie.

9:00-9:40

 

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne z podstawą programową.

9:40-11:30

Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zestawy zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych. Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy swobodne na powietrzu, zajęcia ruchowe, zabawy: tropiące, badawcze, spacery wycieczki-poznawanie środowiska przyrodniczego i społecznego w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11:30-13:00

 

Prace porządkowe. Przygotowanie do obiadu-czynności higieniczne i samoobsługowe.

Obiad - prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.
Relaksacja-zabawy relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia. Odpoczynek.

13:00-16:00

Praca indywidualna, zajęcia profilaktyczne, wyrównawcze i kompensacyjne diagnoza, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe.
Przygotowanie do podwieczorku (czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne).

Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku.

Zabawy dowolne, tematyczne w kącikach zainteresowań, dydaktyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne. Gry i zabawy sportowe.

16:00-18:00

Rozchodzenie się dzieci. Prace porządkowe. Zabawy inspirowane przez dzieci, rozmowy indywidualne.


Zajęcia dodatkowe:

Zajęcia muzyczno-taneczne - 1x w tygodniu

Zajęcia z języka angielskiego w godz. 8.00 - 13.00

Religia w grupach dzieci starszych


Uwaga. Nauczyciele kończący pracę o określonej godzinie, wychodząc z przedszkola oddają dzieci pod opiekę koleżance, która kontynuuje pracę. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie.
W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę. Po upływie tego czasu informuje dyrektora, który podejmuje decyzję o powiadomieniu komisariatu policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi).