Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Publikacje

 

Zachęcamy do zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego:

Podstawa programowa.pdf

Kompetencje kluczowe w przedszkolu.pdf

 


Zapraszam do zapoznania się z zabawami logopedycznymi

Wakacyjne zabawy logopedyczne

Trening dla mózgu - ćwicz razem z dzieckiem

Lista wakacyjnych wyzwań logopedycznych

Wakacyjny niezbędnik logopedyczny

 


O wychowaniu patriotycznym dzieci w wieku przedszkolnym.

W wychowaniu dzieci bardzo ważnym elementem jest wychowanie patriotyczne. Termin patriotyzm powstał w XVIII w. i oznaczał początkowo określony program polityczny. Z czasem pojęcie to nabrało bardziej ogólnego charakteru. O patriotyzmie zaczęto mówić , jako o stosunku do swojego kraju, o emocjonalnym z nim związku.

Do miana patrioty dorasta się przez całe lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych ogromną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa. U małych dzieci nie kształtuje się dojrzała postawa patriotyczna, ale oddziaływania dorosłych w tym względzie stanowią podłoże do uczuć przywiązania do własnego miasta, wsi, regionu, jego tradycji itp., czyli do tzw. Małej Ojczyzny, którą mały człowiek może zobaczyć, dotknąć, poczuć. Dzieci uczą się poprzez naśladowanie dorosłych, głównie rodziców i innych członków rodziny. Zatem początkowo obraz Ojczyzny utożsamiają z rodziną, domem rodzinnym, ulubionym miejscem zabaw, bliskimi osobami. Stosunek najbliższych do tradycji narodowych jest przekazywany w opowiadaniach i wspomnieniach, a także w celowym oddziaływaniu na uczuciowość dzieci. Opowiadania rodziców, dziadków o osobistych wspomnieniach i przeżyciach kształtują u dzieci wyobraźnię i ich uczuciowy stosunek do Ojczyzny, do własnego środowiska, które jest dla nich prywatną ojczyzną.

Zanim ukształtuje się właściwa postawa patriotyczna, postawa wobec Ojczyzny jako całości, która dla małych dzieci jest pojęciem abstrakcyjnym, należy wyrobić przywiązanie do szczegółowych pojęć, symboli narodowych, obyczajów, obrzędów ludzi z różnych grup społecznych. W tym względzie ważną rolę odgrywa nauczyciel. Poprzez umożliwienie dzieciom kontaktów z ojczystą przyrodą, kulturą, literaturą i tradycjami w znaczący sposób wpłynie na przeżycia dzieci, ich zainteresowanie się sprawami Ojczyzny, zaciekawienie światem i życiem ludzi. Przedszkole kształtuje u dzieci określone nawyki, cechy charakteru i zaczątki postaw, jakich wymagać będzie udział w życiu społecznym. Efekty w tym zakresie osiąga się poprzez stosowanie metod opartych na aktywizacji dzieci oraz przez organizowanie kontaktów z bliższym i dalszym środowiskiem.

Odrębną problematykę stanowią zaznajamianie dzieci z symbolami i znakami narodowymi: godłem, barwami narodowymi, hymnem, herbami miast oraz tradycjami ojczystymi. Należy przekazać dzieciom pewną wiedzę o symbolach i ich znaczeniu, ukształtować właściwy do nich stosunek. Pielęgnowanie tradycji narodowych wiąże się z zainteresowaniem młodego pokolenia pomnikami bohaterów, miejscami pamięci, pamiątkami historycznymi znajdującymi się w najbliższym środowisku.

Ważnym czynnikiem w kształtowaniu postaw patriotycznych małych dzieci jest uczenie ich dobrego mówienia o swojej rodzinie, przedszkolu, mieście, Ojczyźnie, Polakach. Aby u dzieci wykształciły się takie postawy trzeba zaszczepić je już od najmłodszych lat, bo wtedy występuje największa wrażliwość emocjonalna. Należy zatem  kształtować te wartości w umyśle dziecka w sposób świadomy i pożądany tak, aby już jako dorosły człowiek,  wiedziało czym jest tożsamość narodowa, przywiązanie do kraju ojczystego oraz zainteresowanie ludźmi, którzy w nim żyją.

W związku z kształtowaniem takiej właśnie postawy patriotycznej u dzieci, organizujemy w przedszkolu m. in: zajęcia związane z obchodami świąt, np. 11Listopada, 1 Maja  -Święto Pracy, 2 Maja – Dzień Flagi, 3Maja – Święto Konstytucji, spotkanie z przedstawicielem Wojska Polskiego, leśniczym oraz codzienne, okolicznościowe, regionalne kąciki zabaw, projekty o tematyce patriotycznej, itp.

Literatura:

1. Kąkol M.: Specyfika wychowania patriotycznego dzieci w wieku przedszkolnym w: Wychowanie w przedszkolu nr 11, Warszawa 1985.

2.Sawicka A.: Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu, Warszawa 1980.

Opracowanie: M. Wilczyńska, A. Gieroń.


 

Cała Polska czyta dzieciom
„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie...". J.Trelease

Mówi się, że dziecko należy wychowywać 20 lat przed urodzeniem. Z czytaniem jest podobnie. Rodzicom, którym czytano w dzieciństwie, kultywują ten rytuał w swoich domach. Zachęcamy do czytania od pierwszych dni życia. Czytając wprowadzamy znacznie bogatszy język niż ten, którego używamy na co dzień. Dziecko uczy się nowych związków frazeologicznych, rzadziej używanych słów, czy wyrażeń i potem nauka w szkole przychodzi mu znacznie łatwiej.

Zważywszy, że język jest podstawowym narzędziem myślenia, również matematycznego, taki uczeń ma od razu ogromną przewagę nad rówieśnikami, którzy nie mieli kontaktu z książką. Naszą misją jest krzewienie zdrowia emocjonalnego dzieci i właśnie książka znakomicie wpływa na wszechstronny emocjonalny rozwój dziecka.

Głośne czytanie zaspokaja jego potrzeby na płaszczyźnie psychicznej, umysłowej i moralnej; jest doskonałym budulcem więzi między rodzicem a dzieckiem, zdrojem wiedzy i pokarmem dla intelektu.

Dziecko, któremu codziennie czytamy, ma poczucie, że jest ważne dla rodziców. Poznaje wzorce zachowań, rozbudza się jego wrażliwość i empatia, a przy tym czuje się bardziej kompetentne. To wszystko wzmacnia jego samouznanie. Jeśli chcemy wychować czytelnika, czytanie musi się dziecku zawsze kojarzyć z przyjemnością, a dla malucha nie ma większej przyjemności niż wspólne czytanie z tatą lub z mamą, którzy poświęcają mu całą swoją uwagę. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób!

Dlaczego warto czytać dzieciom? Materiały opracowane na podstawie ankiet Klubu Czytających Przedszkoli:

  • Następuje znaczna poprawa sprawności mowy dziecka, wzbogaca się słownictwo i umiejętność opisywania świata.
  • Czytanie buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem.
  • Dzieci łatwiej wyrażają swoje myśli i uczucia.
  • Czytanie zapobiega uzależnieniu się od telewizji i komputerów.
  • Pod wpływem lektury rozwija się fantazja dziecka.
  • Wzmacnia się poczucie własnej wartości dziecka.
  • Poprawia się dziecięca pamięć i koncentracja.
  • Dzieci zauważają wzorce zachowań.
  • Budują lepsze i bardziej stabilne relacje z rówieśnikami.
  • Dzieci stają się bardziej pewne siebie.

Przedszkole Miejskie Nr 234 bierze udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Nasze dzieci codziennie słuchają bajek czytanych przez nauczycielki. Stałą porą czytania jest „Popołudnie z książką”. W salach zorganizowane są „Kąciki książek” oraz wystawa: „Moja ulubiona bajka”.

Dzieci mogą same decydować, z którymi bohaterami literackimi chcą się spotkać. Niejednokrotnie przynoszą do przedszkola własne bajki, udostępniając je swoim kolegom i koleżankom. Urozmaiceniem jest czytanie literatury dziecięcej przez zaproszonych gości: rodziców, babcie, absolwentów przedszkola, pracowników biblioteki.

Rozwijaniu zainteresowań czytelniczych sprzyjają spotkania z przedstawicielami osiedlowej biblioteki, zarówno w przedszkolu jak i na terenie czytelni. Dzieci oglądają tam różnorodne książki (w tym nowe pozycje), albumy, czasopisma. Bajki są źródłem inspiracji dla aktywności słownej i plastycznej. W przedszkolu został zorganizowany konkurs plastyczny „W Krainie Baśni”, w którym mogły wziąć udział chętne dzieci ze wszystkich grup. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najciekawsze prace zostały nagrodzone. Wystawa prac zostanie udostępniona dla rodziców i będzie wystawiona w osiedlowej bibliotece przy ulicy Ketlinga.

Mam nadzieję, że przedstawione przykłady zainteresują Państwa i zachęcą do codziennego czytania swoim pociechom (minimum 20 minut dziennie). Czytanie dziecku dla przyjemności jest bowiem najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika, człowieka posiadającego wiedzę, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy słowa.

Opracowała Agata Gieroń